తుపాన్లకు పేర్లు.. అంఫన్ అంటే ఆకాశం..నిసర్గ్ అంటే..

భూఉపరితలంపై 71శాత...
read more
తుఫాన్లపై అణుబాంబేద్దాం!.అధికారులతో ట్రంప్‌‌

read more