సరైన నాయకుడు ఉంటే తెలంగాణకు మంచి భవిష్యత్తు: రిటైర్డు ఐఏఎస్ చంద్రవదన్

read more
Telangana Govt Shunted Out Top IAS Officers From Health Department

Telangana Govt Shunted Out Top IAS Officers F...

read more
Major IAS Officers Reshuffled In Telangana, 50 Transferred

Major IAS Officers Reshuffled In Telangana, 5...


read more
50 మంది ఐఏఎస్​ల బదిలీలు

read more
ఇదే ఫ్రెష్​మైండ్​తో పని చేయండి: మోడీ

read more
11 మందికి ఐఏఎస్‌లుగా ప్రమోషన్

read more
నలుగురు IAS అధికారులు బదిలీ

read more