వీఆర్వో వ్యవస్థ రద్దు..మధ్యాహ్నంలోగా రికార్డులన్నీ స్వాధీనం చేసుకోండి:  కలెక్టర్లకు సీఎస్ ఆదేశాలు

read more