ఏపీలో మరో 76 కొత్త కేసులు

ఏపీలో మరో 76 కొత్త ...

అమరావతి: ఏపీలో కర...
read more
ఏపీలో 9370 టెస్టులు.. 98 కొత్త కేసులు

ఏపీలో 9370 టెస్టులు...

read more
ఏపీలో భారీగా పెరిగిన కేసులు.. ఒకే రోజులో 134 మందికి వైరస్

అమరావతి: ఏపీలో కర...
read more
ఏపీలో మళ్లీ భారీగా పెరిగిన వైరస్ కేసులు

అమరావతి: ఏపీలో కర...
read more
ఏపీలో కొత్తగా 62 కరోనా కేసులు

అమరావతి: ఏపీలో కర...
read more
ఏపీలో భారీగా పెరిగిన కేసులు.. ఒక్కరోజులో 102 మందికి వైరస్

అమరావతి: ఏపీలో కర...
read more