భార్య ఫ్రెండ్ ఫోటోలు నెట్లో పెట్టిన భర్త అరెస్ట్

read more
గిలానీకి ఇంటర్నెట్‌, ఫోన్‌.. సస్పెండ్ అయిన BSNL ఉద్యోగులు

read more
నెట్ రోగం ముదురుతోంది

read more
అదనపు కట్నం కోసం భార్యను బ్లాక్ మెయిల్

అదనపు కట్నం కోసం ...

read more
చెప్పినట్టు చేయకపోతే ఫొటోలు నెట్ లో పెడతా

read more
డాక్టర్​ గూగుల్: ఇంటర్ నెట్ తో సొంత వైద్యం

డాక్టర్​ గూగుల్: ...

read more
ఇంటర్నెట్ లో ఒక్క నిమిషంలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసా..?

ఒక్క నిమిషం. అంటే...
read more
పబ్ జీతో వేలు సంపాదిస్తున్నారు

పబ్ జీతో వేలు సంప...

read more