అసెంబ్లీకి వస్తే గేట్ కు తాళం వేస్తారా.? గవర్నర్ ఫైర్

read more