మళ్లీ బద్దలైన సినాబాంగ్ అగ్ని పర్వతం

read more
ఇండోనేసియాకు కొత్త రాజధాని

read more
జకార్తా : భూగర్భ జలాలు తోడేయడంతో కుంగిపోయిన నగరం

read more
బోయింగ్‌ చీటింగ్‌ : 387 మంది చనిపోవడానికి కారణం

read more