తెలంగాణ ప్రభుత్వం కట్టేవ‌న్నీ పాత ప్రాజెక్టులే.. కొత్తవి కాదు

read more
అపెక్స్ కౌన్సిల్ అనుమతి లేకుండా కొత్త ప్రాజెక్టులు నిర్మించవద్దు

read more