కృష్ణా, గోదావరి ప్రాజెక్టుల దగ్గర జల దీక్షలు చేస్తాం: ఉత్తమ్‌

రాష్ట్రప్రభుత్వ...
read more