కరోనాపై జోకులేశారు.. ఇప్పుడు మీకే వైరస్ సోకింది: కోలుకోవాలంటూనే కాంగ్రెస్ నేత సెటైర్లు

read more