విభజన హామీలపై పార్టీ వాయిస్ గట్టిగా వినిపించాలి :  కేటీఆర్

read more