యాదాద్రి లక్ష్మీనరసింహస్వామి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు

read more
‘స్వయంభూ’ దర్వాజాలు సిద్ధం

సుమారు 450 కిలోల ఇత...
read more
యాదాద్రిలో ముగిసిన శ్రీలక్ష్మీ నరసింహస్వామి జయంతి ఉత్సవాలు

read more