టర్కీ ఫస్ట్ లేడీని కలసిన ఆమిర్ ఖాన్‌.. ముసురుకుంటున్న వివాదం

read more