సంపూర్ణ అక్షరాస్యత ఊసేలేదు.. నీతి ఆయోగ్ పదేపదే అలర్ట్ చేసినా పట్టించుకోలేదు

read more
రాష్ట్రంలో చదువుకున్న మహిళలు 66.6 శాతం.. పురుషులు 84.8 శాతం

read more
రూ.10 కాయిన్ పై ఎలాంటి నిషేధం లేదు

రూ.10 కాయిన్ పై ఎలా...

read more
లిటరసీలో తెలంగాణకు లాస్ట్ నుంచి నాలుగో స్థానం

read more