“హీరోలు తయారవుతారు.. పుట్టరు..” : మెగాస్టార్ ట్వీట్

read more