తల్లిని చంపి హాస్పిటల్ లో ఉరేసుకున్నాడు…

read more
చెంచాలు, చాకు, బ్రష్​లు మింగిండు

read more