సంచలన ట్వీట్.. టీడీపీ మళ్లీ అధికారంలోకి రాదు

read more