కరోనాతో కంటే ఆకలితో ఎక్కువ మంది చనిపోతున్నారు: నారాయణ మూర్తి

read more
బ్రిటన్ ఆర్ధిక మంత్రిగా ఇన్ఫోసిస్ నారాయణమూర్తి అల్లుడు

read more
Teenmaar News Telangana Political Year Happy Birthday Narayana Murth Vision 2020

Teenmaar News Telangana Political Year Happy ...


read more
సీఎం జగన్ నిర్ణయానికి మద్దతు: నారాయణమూర్తి

read more