పుట్టినప్పుడు తక్కువ బరువుంటే.. మగవాళ్లకు సంతానం కష్టమే!

read more
భర్త పట్టించుకోలేదని.. 17వ అంతస్థు నుంచి పసికందును విసిరేసిన తల్లి

read more