చార్జ్​డ్​ పార్టికల్స్ ను గుర్తించిన చంద్రయాన్‌ 2

read more
చంద్రయాన్2 ఆర్బిటర్ తో చాలా పనుంది

read more
చంద్రయాన్2 ఆర్బిటర్ సేఫ్.. చంద్రుడి ఉపరితలంపై మ్యాపింగ్

చంద్రయాన్ 2 ఆర్బి...
read more
విక్రమ్​ మిస్సింగ్​పై అనేక విశ్లేషణలు

read more
చవితి రోజు సక్సెస్ : ఆర్బిటర్ నుంచి విడిపోయిన విక్రమ్ ల్యాండర్

చంద్రయాన్ 2 అద్భు...
read more