పాకిస్థాన్‌కు యూరోపియ‌న్ యూనియ‌న్ షాక్‌.. యూర‌ప్ దేశాల‌కు పీఐఏ విమానాల‌పై బ్యాన్

read more