పంచాయతీ ఆఫీసుకి గులాబీ రంగు

read more
మా జీతాలిస్తరా..ఇయ్యరా?.. పంచాయతీ కార్మికుల ఆందోళన

read more
వయసు పైబడ్డ పంచాయతీ కార్మికుల పిల్లలకు జాబ్

read more
వార్డు మెంబర్లు, పంచాయతీ సెక్రటరీలకు ట్రెయినింగ్

వార్డు మెంబర్లు,...

read more
14 ఏళ్లుగా ఒకేచోట పనిచేస్తున్నపంచాయతీ కార్యదర్శులు

read more
అన్నింటికీ పంచాయతీ నిధులే!

ఈ చేత్తో ఇచ్చి.. ఆ ...
read more
ఒక్కటవుతున్నపంచాయతీ సెక్రటరీలు

ఒక్కటవుతున్నపంచ...

read more
తీసుకెళ్లిన మొక్కలు పడేశారని రూ.5 వేల ఫైన్‌‌

read more
KCR To Fund Panchayat For Village Development |

KCR To Fund Panchayat For Village Development...


read more
పంచాయతీ కార్యదర్శులకు ప్రోగ్రెస్‌‌ కార్డు

read more