టాంజానియాలో వైరస్ టెస్ట్.. బొప్పాయి పండుకు కరోనా

read more
బొప్పాయి సాగుతో బొచ్చెడు లాభాలు

read more
ఈ ఆహారంతో డెంగ్యూ నుంచి ఫాస్ట్ రికవరీ

read more
రోగాలకు మంచి ఔషధం ‘బొప్పాయి’

read more
డెంగీ ఎఫెక్ట్… పొప్పడి కిలో రూ.100

డెంగీ ఎఫెక్ట్… ...

read more