లవర్‌కి వేరే పెళ్లి.. కోపంతో ఆమె కుటుంబంపై పెట్రోల్ పోసి నిప్పు

read more
కిటికీ నుంచి పైపు వేసి.. పెట్రోల్ పోసి.. ఆరుగురికి నిప్పు

read more
బామ్మర్ది కుటుంబంపై పెట్రోల్ పోసి నిప్పటించిన బావ

read more
యువకుడిపై పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించిన స్నేహితులు

read more
Warangal Petrol Attack Victim Ravali Passed Away

Warangal Petrol Attack Victim Ravali Passed A...

read more
ప్రేమోన్మాది దాడిలో గాయపడిన రవళి చనిపోయింది

read more