ప్లేట్​లెట్ల పేరుతో వేలల్లో గుంజుడు

read more
ప్లేట్​లెట్స్..కౌంట్ పేరుతో ప్రైవేట్ ఆస్పత్రుల దోపిడి

read more
ప్లేట్ లెట్స్ సంఖ్య పెంచే ఆహార పదార్ధాలివే…

read more