మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు నమోదైన పోలింగ్ శాతాలు

read more
14 రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికలు పూర్తి : ఈసీ

read more
ఉదయం 11 గంటల వరకు రాష్ట్రంలో నమోదైన పోలింగ్

ఉదయం 11 గంటల వరకు ర...

ఆదిలాబాద్ (ST) – 27.85 % ...
read more