మూడు బల్బులు, ఒక్క టీవీ.. కరెంటు బిల్లు రూ. 1.66 లక్షలు

మూడు బల్బులు, ఒక్...

read more
మొదట 19 లక్షల కరెంట్ బిల్లు.. లొల్లి చేస్తే రూ.1,000కి తగ్గింది

అది రెండు రూములు ...
read more
కరెంట్ బిల్ @2లక్షలు..

read more
ఎక్కువ బిల్లు వస్తే వచ్చే నెలలో అడ్జెస్ట్ చేస్తం

read more
ఈ నెల నుంచి కొత్త కరెంట్ బిల్లులు

ఈ నెల నుంచి కొత్త...

మీటర్‌ రీడింగ్...
read more
కరెంట్ బిల్లులు ఆన్‌లైన్‌లో కట్టండి

read more
ఈ నెల కొత్త కరెంట్ బిల్లు రాదు

ఈ నెల కొత్త కరెంట...

read more
మే నుంచి కరెంట్ బిల్లుల పెంపు.. మధ్య తరగతిపై భారం

మే నుంచి కరెంట్ బ...

బేసిక్​ కరెంట్ చ...
read more
కరెంట్ చార్జీలు పెరిగితే భరించాలే

కరెంట్ చార్జీలు, ...
read more
కరెంటు బిల్లు.. రూ. 5.3 లక్షలు

read more