ఇతను రతన్​టాటా.. అంటే నమ్ముతారా?

read more
సుప్రీం కోర్టుకు రతన్‌ టాటా

read more
సాధారణ ఉద్యోగి రతన్ టాటా భుజం పై చేయి వేయడం వెనుక

రతన్ టాటా..వ్యాపా...
read more
ఓలా ఎలక్ట్రిక్ లో రతన్‌ టాటాకు వాటా

read more