షెడ్యూల్ ఏరియాల్లో ఆస్తుల సర్వే నిలిపివేయాలి

read more