‘ప్లూటో’ లోయకు ఇండియన్​ పేరు

read more
చంద్రయాన్-2 ఆపడమే మంచిదైంది

చంద్రయాన్-2 ఆపడమే...

చంద్రయాన్–2 వాయ...
read more
చంద్రయాన్ – 2 లో తెలంగాణ ముద్దుబిడ్డ: అభినందించిన హరీష్ రావు

చంద్రయాన్ – 2 లో ...

read more
జవాన్ల కుటుంబాలకు రూ.110కోట్లు ఇచ్చాడు : గుడ్డివాడైన సైంటిస్ట్ సాయం

read more
అమ్మ కోసం సైంటిస్ట్ అయ్యిండు

read more