రోబో ఎంప్లాయీస్ జపాన్లో వాటి హవా.. ఉద్యోగుల కొరతకు పరిష్కారం

read more