సోమాలియాలో భారీ పేలుడు..30 మంది మృతి

read more
సోమాలియాలో  ఏడాదిగా వానే లేదు

read more
సోమాలియాలో US ఎయిర్ స్ట్రైక్ : 26 మంది మిలిటెంట్లు హతం

read more