ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నడు.. ట్రాక్టర్‌‌ పంపిన సోనూసూద్‌

read more
చిత్తూరు జిల్లా రైతుకు సోనూసూద్‌ సాయం

read more
వెల్డింగ్‌ షాప్‌కు సోనూసూద్‌ పేరు.. అభిమానం చాటుకున్న వలస కార్మికుడు

read more