దేశంలో 4 కోట్ల టెస్టులు..34 లక్షలు దాటిన కేసులు

read more
ఒకే రోజు 57 వేల కరోనా కేసులు..764 మంది మృతి

ఒకే రోజు 57 వేల కరో...

read more
కరోనా పంజా.. 24 గంటల్లో 13586 కేసులు.. 336 మరణాలు

భారత్ లో కరోనా మహ...
read more
ఒకే రోజు 12881కరోనా కేసులు..12 వేలు దాటిన మరణాలు

భారత్ లో కరోనా పం...
read more
24 గంటల్లో 8305 కరోనా కేసులు..230 మంది మృతి

24 గంటల్లో 8305 కరోనా...

భారత్ లో కరోనా పం...
read more