పది కత్తిపోట్లు దిగినా.. బస్సును గమ్యానికి చేర్చిన డ్రైవర్

read more
పిల్లల్ని చంపి కత్తితో పొడుచుకున్న తల్లి

read more
క్రికెట్ బ్యాట్ తో కడుపులో పొడిచాడు.. బాలుడు మృతి

read more
చిన్నగొడవకే కత్తి దించాడు : అన్నపై దాడి

హైదరాబాద్ : ఇంట్ల...
read more