15 లక్షల ఎకరాల్లో పంటలు మునిగినా పట్టించుకుంటలె

read more
నీట మునిగిన పత్తి చేను..ప్రాణం తీసుకున్న కౌలు రైతు

చెన్నూర్, వెలుగు:...
read more
అధికారుల నిర్లక్ష్యం.. వర్షం లేకున్నా నీట మునిగిన కాలనీ

read more
సీతారాముల పర్ణశాల మునిగిపోతది

read more
వరదొస్తది..పొలాన్నిమింగేస్తది

read more