అఫ్గానిస్తాన్‌లో ఎయిర్‌‌స్ట్రైక్స్‌.. 45 మంది మృతి

అఫ్గానిస్తాన్‌ల...

read more
ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌పై అమెరికా 7,423 బాంబుల దాడి

ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌పై...

ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌పై...
read more
ఆప్ఘన్‌లో 300మంది తాలిబాన్ల విడుదల

కాబూల్ : ఆప్ఘనిస్...
read more