టీబీకి చెక్ పెట్టేందుకు వ్యాక్సిన్ ను కనిపెట్టిన శాస్త్రవేత్తలు

read more
2025 నాటికి భారత్ నుంచి టీబీని తరిమేద్దాం: ఈటల

read more
ప్రాణాలు తీస్తున్న టీబీ

read more
మళ్లీ విజృంభిస్తున్న టీబీ

2017తో పోలిస్తే 16 శా...
read more
తేలు విషమే టీబీకి మందు

తేలు కుడితే ఆ మంట...
read more