అట్లయితే టీఆర్ఎస్ కు మెజార్టీ వచ్చేదే కాదు

read more