తెలంగాణ భవన్‌లో జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించిన KTR

హైదరాబాద్‌లోని TR...
read more