మున్సిపాల్టీ  చైర్‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌పర్సన్లుగా 69 మంది, మేయర్లుగా ఐదుగురు

హైదరాబాద్‌‌‌‌‌‌...
read more