రూ.10వేల కోట్లను చెల్లించిన ఎయిర్‌టెల్‌

read more