తలపై కాలుపెట్టి ఆశీర్వదించిన పూజారి…

ఒడిషా: దసరా సందర్...
read more
వానల కోసం వరుణ జపం చేస్తున్న పూజారులు

వానల కోసం వరుణ జప...

వర్షాకాలం మొదలై.....
read more