గడువున్న కాంట్రాక్టును ఎట్ల రద్దు చేస్తరు?  ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించిన హైకోర్టు

read more
డ్యూటీలకు ఎగ్గొట్టిన ఫలితం: 79 మంది డాక్టర్లను తీసేశారు

చెప్పకుండా తరచూ&n...
read more
IBM లో 2 వేల మందిపై వేటు

న్యూయార్క్ : ఇంటర...
read more