ఒక్క ట్వీట్‌తో లక్ష కోట్లు నష్టం

ఒక్క ట్వీట్ తో 14 బ...
read more