2 లక్షల మందికి కరోనా టెస్టులు..టెస్టింగ్ కిట్లకు సర్కార్ ఆర్డర్!

read more