ఆయ‌న ఆదర్శం కోసమే పేదలకు వైద్యం అందిస్తున్నాం

read more