వరల్డ్  ఫాస్టెస్ట్ హ్యూమన్ క్యాలిక్యులేటర్ గా హైదరాబాద్ కుర్రాడు

క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ 353...
read more