కొత్త వెలుగుల్లోకి సింగరేణి.. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌బొగ్గు ఉత్పత్తితో పాటు థర్మల్‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌, సోలార్‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ప్లాంట్ల విస్తరణ

మట్టి నుంచి ఇసుక ...
read more