సూర్యాపేట జిల్లాలో  ఇంకో పవర్ ప్లాంట్!

రూ.2,160 కోట్ల అంచనా ...
read more